Токопроводими и токоразпръскващи PVC

anti hl03Това са най-използваните в световен мащаб настилки за отвеждане на статичното електричество, изработени от полимера поливинилхлорид, наричан за краткост PVC, в който са вградени специални токоотвеждащи частици. Те се монтират със специално токопроводимо лепило на под, върху който е направен растер от медна мрежа, занулена, и се сваряват безфугово с PVC шнур. Тези настилки имат големи предимства – висока износоустойчивост, хигиеничност, антибактериалност, кондуктивност, пожароустойчивост, водонепропускливост и химическа устойчивост. Лесно се поддържат с миещи и дизенфекционни препарати.

Както подсказва самото им „име“, те са подходящи за помещения, където се изисква защита от статично електричество – в операционни зали на болници, в помещения за монтаж и обслужване на електронна, контролноизмервателна, диагностична, телетрансмисионна апаратура, а също така и компютърно оборудване.
Богатият избор от колекции от видове и цветови гами могат да задоволят изисванията за визия на колектив от хора, работещи в тези помещения. Съчетани с дизайна на стенните покрития, могат да направят едно помещение приветливо и приятно, дори то да е операционна.

Колекции на "TARKETT" (Франция): IQ Toro SC, IQ Granit SD, Eclipse SD, Primo Premium SD

Колекции на "FATRA" (Чешка Република): Elektrostatik и Dynamik

Колекции на "GERFLOR" (Франция): Mipolam Elegance EL5, Mipolam Robust EL7